Kenapa Sapot?

2020 merupakan tahun yang sukar bagi semua rakyat Malaysia - lebih-lebih lagi untuk perniagaan kecil. Ketika arahan dikeluarkan bagi semua aktiviti perniagaan dhentikan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan (MCO) pada bulan Mac 2020 untuk mengekang virus COVID-19, ia telah mendedahkan beberapa jurang dalam infrastruktur perlindungan sosial Malaysia untuk individu dan perniagaan kecil.


Kesan sosio-ekonominya kepada rakyat Malaysia adalah sangat buruk.

Rakyat Malaysia menderita pengangguran & kehilangan pendapatan sejak wabak COVID-19 melanda pada tahun 2020

Access to funding assistance

792,000

penganggur

Menjelang Q2 2020, lebih 32,101 pekerja di sektor pelancongan, pelancongan & perhotelan diberhentikan, terpaksa mengambil cuti tanpa gaji atau pemotongan gaji yang ketara.

Access to funding assistance

Access to funding assistance

Small business owners can fundraise a portion of their capital via the platform.

Menyedari jurang ini, kami berhasrat untuk mewujudkan saluran dan cara alternatif yang sah dan boleh dipercayai di mana rakyat Malaysia dapat memberikan sokongan kewangan kepada perniagaan kecil Malaysia yang lain.


Ini memberi peluang kepada pemilik perniagaan untuk mendapatkan bantuan kewangan bagi perniagaan mereka dengan cara mereka mendorong rakyat Malaysia yang lain untuk menyokong mereka dalam usaha perniagaan mereka secara selamat dan telus.